UWAGA! Zmiany w Taryfach Opłat i Prowizji (TOiP)

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie informuje, że:

- Uchwałą nr 59/2020 z 14 sierpnia 2020r. - wprowadzono zmiany do obowiązującej TOiP klienci indywidualni, nowa treść taryfy dostępna jest: tutaj

- Uchwałą nr 60/2020 z 14 sierpnia 2020r. - wprowadzono zmiany do obowiązującej TOiP klienci instytucjonalni, nowa treść taryfy dostępna jest: tutaj

Zmiany w TOiP klienci indywidualni dla klientów, którzy do 16 sierpnia 2020r. posiadali czynny produkt banku np. rachunek oszczędnościowy lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, będą obowiązywały w zakresie opłat dotyczących tego produktu, od 01 listopada 2020r.

Zmiany w TOiP klienci instytucjonalni dla klientów, którzy do 16 sierpnia 2020r. posiadali czynny produkt banku np. rachunek bieżący lub pomocniczy, będą obowiązywały w zakresie opłat dotyczących tego produktu, od 01 października 2020r.

Jednocześnie informujemy, że posiadaczom czynnych produktów bankowych (otwartych przed 16 sierpnia br.) przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian bądź wypowiedzenia umowy bez ponoszenia opłat, o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem ich wejścia w życie. Jeżeli przed tą datą nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki obowiązywać będą odpowiednio w zakresie klienta indywidualnego od 01 listopada br., a w zakresie klienta instytucjonalnego od 01 października br. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowę, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat.

Z poważaniem,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie

Kursy walut

Kursy walut BS Rzepin

1 EUR

1 USD

1 GBP

zobacz więcej

Rynkowe stopy procentowe

WIBOR, WIBID

zobacz więcej


Kalkulator kredytowy

Oblicz swoją zdolność kredytową

zobacz więcej

Generator druków

Narzędzie generuje druki wpłat

wypełnij

Realizacja portalu i administracja: Projektowanie stron internetowych Szczecin Kulikowski-it.pl